O Nás

 

 Donor, z.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje program podpory a psychosociální pomoci pacientům po transplantaci kmenových buněk krvetvorby a/nebo závažných akutních i chronických onemocnění, jejich rodinám a zdravotnickému personálu.

Cílem sdružení je:

a) humanizace hemato-onkologického oddělení – transplantační jednotky.

b) organizace a zajištění časně rekondičních pobytů pro děti a dospívající s rodiči, ke zlepšení psychické a fyzické kondice dětí, jejich rodičů a sourozenců - usnadnění návratu do běžného života

c) organizace a zdravotnické zajištění krátkodobých rehabilitačních, sportovních či kulturních pobytů v ČR či v zahraničí dětí a rodin po transplantaci kmenových buněk krvetvorby

d) vydávání edukačních a propagačních materiálů s cílem zlepšit informovanost dětí, rodičů, zdravotnického personálu i širší veřejnosti

e) podpora vzdělávání a rekvalifikace u adolescentů po transplantaci kmenových buněk krvetvorby

f) pomoc rodinám dětí po transplantaci v těžké životní situaci, spolupráce s organizacemi Cesta domů a hospici pro děti a mládež, nákup či zapůjčení zdravotních pomůcek, které nehradí pojišťovna

g) zlepšení vzájemné spolupráce rodičů nemocných dětí s ošetřujícím personálem a rodičů navzájem - pořádání přednášek, seminářů, kulturní a vzdělávací akce, relaxační program pro doprovázející rodiče

h) podpora odborného vzdělávání zdravotnických pracovníků pečujících o děti s nádorovým nebo krevním onemocněním, nákup odborné literatury a učebnic

i) organizace a podpora volno-časových aktivit v době hospitalizace-materiální a finanční zabezpečení

j) přímé pořizování přístrojů (zdravotnických, laboratorních, kancelářských…), pomůcek a zařízení nebo poskytování dotací k jejich pořízení pro transplantační jednotku a dalším specializovaným pracovištím, zabývajícím se diagnostikou a léčbou dětských pacientů

k) organizováním či podporou odborných a společenských akcí

l) podporou odborné mezinárodní spolupráce a akreditace transplantační jednotky (JACIE,…)

m) podporou pojištění pacientů zařazených do klinických/akademických studií

Informace o ochraně osobních údajů

 

Pokud máte zájem připojit se k našemu sdružení, vyplňte a odešlete, nebo odfaxujte závaznou přihlášku.


Bankovní spojení DONOR:

Moneta Money Bank

Číslo účtu: 204035627/0600

STANOVY

Můžete si prohlédnout naše stanovy ve formátu pdf.

Prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc

Transplantační Jednotka