Odkazy

České webové stránky:

Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol, Praha

kdho.fnmotol.cz

Hospice

www.hospice.cz

Ortopedické pomůcky

www.handicap-ortezy.cz

Home care - domácí péče

www.homecare.cz

Unie zdravotně postižených sportovců

www.handicapsports.cz

Dobrovolníci FN Motol

www.dcmotol.cz

KID - Klub Interaktivního Domu,

kidpce.bloguje.cz

Kapka naděje

www.kapkanadeje.cz

HAIMA CZ z.s.

www.haima.cz

Česká hematologická společnost

www.hematology.cz

Český Národní Registr Dárců Dřeně

www.kostnidren.cz

Český Registr Dárců Kostní Dřeně

www.czechbmd.cz

Banka pupečníkové krve

www.bpk.cz

Ústav hematologie a krevní transfúze

www.uhkt.cz

PSDH ČR - Pracovní skupina dětské hematologie ČR

psdh.lf2.cuni.cz

CLIP - Childhood Leukaemia Investigation Prague

clip.lf2.cuni.cz

2. Lékařská fakulta UK

www.lf2.cuni.cz

Fakultní nemocnice v Motole

www.fnmotol.cz

Kooperativní lymfomová skupina

www.lymphoma.cz

Hair Union - péče o paruky

www.hairunion.cz

projekt Můj nový život

www.projektmujnovyzivot.cz

Zahraniční webové stránky:

EMEA, European Medicines Agency (EMA)

www.ema.europa.eu

PubMed

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

IBMF, Inherited bone marrow failure syndromes website

www.marrowfailure.cancer.gov

Medscape

www.medscape.com

National Cancer Institute

www.cancer.gov

World Oncology Network

www.worldoncology.net

Kiderkrebsinfo

www.kinderkrebsinfo.de

International Society of Paediatric Oncology

www.siop.nl

European Working Group of MDS and JMML in Childhood

www.ewog-mds.org

Netcord

www.netcord.org

Eurocord

www.eurocord.org, www.biostor.eu/eurocordedu

National Marrow Donor Program

www.marrow.org

American Society for Blood and Marrow Transplantation

www.asbmt.org

Alex´s Lemonade Stand Foundation

www.alexslemonade.org/childhood-cancer/for-families#involved

portál Evropské společnosti pro transplantaci hemopoetických buněk

www.ebmt.org

portál edukace dětských sester pracujícíh na transplantačních jednotkách

www.bmtcare.com

Pan-European network for survivors after childhood and andolescent cancer

www.pancare.eu

International Confederation of Childhood Cancer Parent Organizations

www.icccpo.org

informační portál transplantace pupečníkové krve

www.cordbloodforum.org

Fanconi Anemia Research Fund

www.fanconi.org

Blood & Marrow Transplant Information Network

www.bmtinfonet.org

Neuroblastoma Children's Cancer Society

www.neuroblastomacancer.org

Neuroblastoma Mailing List

listserv.acor.org/

Kinderblutkrankheiten - Onemocnění krvetvorby u dětí - Německo

www.kinderblutkrankheiten.de

Kinderkrebsinfo.de

www.kinderkrebsinfo.de

St. Jude Children's Research Hospital

www.together.stjude.org