Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů dle Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation).

Jsme právnickou osobou a zpracováváme tedy různé druhy osobních údajů našich členů, obchodních partnerů nebo dalších osob. Platí tedy i pro nás.

Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation).

Naším cílem je poskytovat našim členům, obchodním partnerům i dalším subjektům bezpečnost jejich osobních údajů a zabránit jejich zneužití.

Koordinátor systému GDPR, na kterého se můžete obracet s dotazy ohledně problematiky ochrany osobních údajů ve spolku Donor z.s.: MUDr. Petra Keslová, email: petra.keslova@fnmotol.cz, tel.: 22443 6537, 6451

Odkaz na dokumenty: