Aktuality

DĚTI DĚTEM - DSP Praha

Zdravé děti z Německé školy v Praze Jinonicích (DSP) pomáhají nemocným dětem ve FN Motol KDHO-TJ už celých 20 let. Setkáváme se v různých projektech a akcích jak v nemocnici, na akcích pořádaných spolkem DONOR v ČR i mimo republiku, jindy  v DSP. Tentokrát to bylo v sobotu 3.9.202 v Německé škole, kde byl připraven program pro děti, rodiče a partnery školy u příležitosti zahájení nového školního roku. Jako partneři školy jsme se zapojili v části programu určeného na pobavení dětí a připravili jsme si pro ně soutěže. V části pro rodiče jsme seznámili s cíli našeho spolku podporujícího transplantační jednotku a záměrem podpořit děti v době léčby i v následujícím období zvláště v oblasti dalšího vzdělávání a podpoře fyzické aktivity, která souvisí s dobrým psychickým i celkovým zdravotním stavem.

Po dvouleté covidové odmlce ve spolupráci se podařilo opět „restartovat“.  Dík patří všem, kdo zajišťují kontakt a spolupráci DSP a TJ. Za DSP paní učitelka Jana Kahánková, paní zástupkyně Jitka Špetová, za TJ  Motol Maruška Choniawková, Jára Jadvižák, Pavel Moulis.  Jsme rádi, že se k nim přidávají další jména a spolupráce bude zajištěna i pro další rok. I tady platí heslo: „SPOLU TO DOKÁŽEME“.

Marie Choniawková

Akce foto