Aktuality

Den dětské onkologie

8.ročník Dnu dětské onkologie

V sobotu 10. září jsme se účastnili Dne dětské onkologie (DDO). Letošní ročník se konal na prostranství u Břevnovského kláštera a byl věnován rodinám, jejichž děti prošly onkologickou léčbou a také rodinám, které vyléčení pacienti založili. Hlavním organizátorem této akce byla organizace HAIMA CZ, z.s., která je podobně jako náš spolek úzce spojena s Klinikou dětské hematologie a onkologie ve FN Motol a zaměřuje se na pomoc dětem s hematoonkologickým onemocněním.

DDO se účastnila i řada dalších neziskových organizací, které zde měly své stánky a byly zapojeny do velké rodinné hry. Jejím cílem bylo u stánků získat do papírového domečku všechny členy rodiny. U nás měla úkryt kočička a byl o ní velký zájem. Její získání však nebylo snadné – bylo nutné projít buď vědomostní Kimovou hrou nebo prokázat své schopnosti a navléct na špagetu několik těstovin. Řada dětí i dospělých se k nám na hru opakovaně vracela. Odměnou kromě kočičky byly i drobné dárky a různobarevná lízátka.  Celé dopoledne probíhal zábavný program pro celou rodinu a bylo možné se účastnit i prohlídky Břevnovského kláštera. Počasí nám i přes nepříznivou předpověď přálo, a tak jsme si to společně s našimi pacienty, jejich rodinami i dalšími návštěvníky moc užili. 

Poděkování patří spolku HAIMA CZ z.s., zejména paní předsedkyni Petře Dvořákové za organizaci úžasného odpoledne a také našim dobrovolníkům, kteří stánek Donoru celé odpoledne střežili, pomáhali šířit povědomí o našem spolku a dětem i dospělákům neúnavně pomáhaly získat kočičku do rodinné hry.

 

Petra Keslová

Akce foto