Aktuality

Pancíř - poděkování z Českého registru dárců krvetvorných buněk

Rádi bychom vám za Český registr dárců krvetvorných buněk Praha IKEM a naše dárce poděkovali za krásný den strávený s pacienty dětské transplantační jednotky FN Motol na hoře Pancíř na Šumavě. Dle zpětné vazby našich dárců se akce velmi líbila, hlavně tím, že bylo na vše dostatek času, nikam se nespěchalo a bylo na pozvaných účastnících, zda využijí všechny možnosti a aktivity, které jste pro ně připravili. Samozřejmě i počasí k tomu přispělo nemalou měrou. Vztah mezi jednotlivými dárci a příjemci je samozřejmě zcela anonymní, navzájem se neznají a nevědí, kdo komu pomohl. O to víc naše dárce dojalo, že mohli poznat příběhy dětí, kterým také někdo daroval dřeň. Dostali možnost vidět děti po transplantaci, jak žijí kvalitní a plnohodnotný život.

Byla to hezká myšlenka potkat se na tak atraktivním místě s pacienty a všemi příznivci transplantační jednotky. A upomínkové předměty nám budou připomínat sázení stromků. Je až neuvěřitelné, že
se jich vysázelo přibližně 1 000 ks! To je pořádný kus lesa.

Všichni doufáme, že se opět za rok setkáme na podobně hezkém místě.

Srdečně zdraví tým Českého registru dárců krvetvorných buněk Praha IKEM.

Akce foto