Aktuality

Ohlédnutí za výstupem na Pancíř

Po dvouleté odmlce jsme dne 14. 05. 2022 opět společně zdolali další vrchol, kterým byl tentokrát Pancíř na Šumavě.

Byl to již v pořadí náš čtvrtý výstup, kterého se účastnilo necelých 300 dětí, rodičů, zdravotního personálu, dárců kostní dřeně a sponzorů. Při této akci jsme ve spolupráci se spolkem We Love Šumava a panem Brožem vysázeli 1200buků a tím aspoň trochu přispěli k obnově Šumavských lesů. O doprovodný program ve formě her a soutěží pro děti a jejich rodiče se postarali dobrovolníci z Tanvaldského Špičáku pod vedením paní Engeové . O další zábavu se na vrcholu pod rozhlednou postarala paní Koudelková. Všichni splnili svůj úkol na jedničku. Pomocníkem při sázení stromků nám byl SDH Skoupý.

Po výstupu na Pančíř nás čekal výborný oběd, který nám připravila spolu se svými zaměstnanci majitelka restaurace paní Klášterková. Na závěr velmi vydařené akce nás čekalo společné focení s jedinečnou vyhlídkou na Šumavskou krajinu.

Velké poděkování patří vedení města Železná Ruda panu starostovi Smolovi a jeho spolupracovníkům městského úřadu, kteří nám byli celou dobu k dispozici a tím přispěli k hladkému průběhu celé akce.

Poděkování také nezbytně patří všem dobrým lidem, bez kterých by nebylo možné takové akce pořádat.

Jiřina a Viktor Peter

Akce foto