Aktuality

Ohlédnutí za rekondičním pobytem ve Vráži u Berouna

Začátkem července 2021 jsme dostali příležitost jet s naší dcerou Lucinkou na tábor pro děti po transplantaci kostní dřeně do pensionu Vráž u Berouna. Program byl opravdu bohatý jak pro děti, tak i pro jejich rodiče a sourozence. Děti si užily různé aktivity: sportovní, kulturní i kreativní.

Počasí nám také přálo, takže někteří využili i krásného bazénu v areálu pensionu. Domů jsme odjížděli s nádhernými zážitky a mnozí z nás si vytvořili nová přátelství. Velké díky patří všem, kteří se o nás starali během celého pobytu, připravovali pro nás a naše děti krásný program a samozřejmě také nadaci Kapka nadějeDonor, z.s., které nám tento tábor finančně zastřešili a zajistili dobrovolníky pro volnočasové aktivity.

Děkujeme Lenka Berková s rodinou

FOTOGALERIE

Akce foto