Aktuality

Vyšetření a transplantace kostní dřeně - video

V České republice onemocní každý rok stovky lidí nejtěžšími chorobami krve, jako jsou leukémie, lymfom, myelom nebo aplastická anémie.

Pacienti jsou často v mladém nebo dětském věku. V mnoha případech je poslední šancí na záchranu života transplantace kostní dřeně.

Jaký je rozdíl mězi autologní a alogenní transplantací? Jaký je pro pacienta rozdíl, když je dárcem jednovaječné dvojče, sourozenec nebo jiný příbuzný a když se jedná o nepříbuzného dárce z registru dárců kostní dřeně? Jak probíhá odběr kostní dřeně a kmenových buněk? Jak probíhá vlastní transplanatace a jak je pacient po transplantaci chráněn před infekcí? Proč mají pacienti po autologní a po alogenní transplantaci rozdílný režim? Na tyto a další otázky vám odpoví nový díl z cyklu o vyšetřovacích a léčebných metodách, který je zaměřen na laickou veřejnost a byl natočen v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.

Transplantace kostní dřeně - video

Vyšetření kostní dřeně - video

 

zdroj: www.mojemedicina.cz

Akce foto