Členové

Petr Sedláček (zaměstnanec KDHO)

Petr Sedláček (zaměstnanec KDHO)

vedoucí lékař transplantační jednotky

 

V oboru dětské hematologie trvale pracuje od roku 1991. V rámci krátkodobých a dlouhodobých studijních pobytů získával zkušenosti na transplantačních jednotkách v USA (Seattle, Minneapolis, Chicago), v Izraeli (Jeruzalém) a v Německu (Berlín). Je spoluřešitelem národních a mezinárodních grantů, členem řady národních a mezinárodních odborných společností a pracovních skupin a národním koordinátorem akademických klinických studií a projektů. Je autorem a spoluautorem desítek publikací v českém i zahraničním odborném tisku. Vedoucím lékařem jednotky je od roku 1996. V roce 2011 byl jmenován profesorem v oboru pediatrie.

Stáhnout CV v Angličtině

Marie Choniawková (zaměstnanec KDHO)

Marie Choniawková (zaměstnanec KDHO)

psychosociální a pedagogické poradenství

 

Ve FN v Motole pracuje od roku 1970, nejprve ve funkci rtg laborantka, později dětská sestra na II. dětské klinice a od roku 2003 pracuje na transplantační jednotce KDHO. Vystudovala SZŠ, VZŠ, FFUK obor Pedagogika, učitelství pro střední školy a sociální práce. Má 26 let praxe jako středoškolská učitelka a 18 let sesterskou praxi u lůžka. V současné době se věnuje psychosociální práci, pedagogickému poradenství pro střední školy a učiliště.

Blanka Nagyová (zaměstnanec KDHO)

Blanka Nagyová (zaměstnanec KDHO)

edukační sestra

 

Na dětské hematologii ve FN Motol pracuje od roku 1984. Od roku 1992 pracuje na transplantační jednotce.

V roce 2002 ukončila pomaturitní specializační studium. V letech 1998 - 2009 pracovala jako staniční sestra transplantační jednotky.

V současné době pracuje jako edukační sestra.

Je členkou České hematologické společnosti ČLS JEP a Evropské společnosti pro transplantaci kmenových buněk krvetvorby (EBMT).

Petra Keslová (zaměstnanec KDHO)

Petra Keslová (zaměstnanec KDHO)

lékař v ambulanci pro transplantované

 

Na transplantační jednotce pracuje od roku 2000. Má atestaci v oboru Pediatrie II. stupně. Je členem České hematologické společnosti ČLS JEP, Mezioborové pracovní skupiny pro léčbu hypogonadismů a poruch reprodukce, spoluřešitelem národních a mezinárodních studií. Podílí se na publikační aktivitě kliniky. Věnuje se zejména oblasti infekčních komplikací a pozdních následků léčby.

 

 

Čestní členové

Ondřej Zlámal

Ondřej Zlámal

Ondřej Zlámal vystudoval FFUK obor angličtina a čeština. V současnosti se věnuje sportovní žurnalistice. V letech 1994-2007 působil jako středoškolský učitel angličtiny na Gymnáziu Voděradská, v letech 2003-2011 pracoval v SK Slavia Praha, v období 2007-2011 jako tiskový mluvčí.

» Medailonek
Martin Latka

Martin Latka

fotbalový obránce, v současnosti působící v SK Slavia Praha

» Medailonek
Martin Vaniak

Martin Vaniak

bývalý ligový brankář, současný trenér brankářů SK Slavia Praha

» Medailonek

 

Transplantační Jednotka