Členové

Petr Sedláček (zaměstnanec KDHO)

Petr Sedláček (zaměstnanec KDHO)

vedoucí lékař transplantační jednotky

 

V oboru dětské hematologie trvale pracuje od roku 1991. V rámci krátkodobých a dlouhodobých studijních pobytů získával zkušenosti na transplantačních jednotkách v USA (Seattle, Minneapolis, Chicago), v Izraeli (Jeruzalém) a v Německu (Berlín). Je spoluřešitelem národních a mezinárodních grantů, členem řady národních a mezinárodních odborných společností a pracovních skupin a národním koordinátorem akademických klinických studií a projektů. Je autorem a spoluautorem desítek publikací v českém i zahraničním odborném tisku. Vedoucím lékařem jednotky je od roku 1996. V roce 2011 byl jmenován profesorem v oboru pediatrie.

Stáhnout CV v Angličtině

Marie Choniawková (zaměstnanec KDHO)

Marie Choniawková (zaměstnanec KDHO)

psychosociální a pedagogické poradenství

 

Ve FN v Motole pracuje od roku 1970, nejprve ve funkci rtg laborantka, později dětská sestra na II. dětské klinice a od roku 2003 pracuje na transplantační jednotce KDHO. Vystudovala SZŠ, VZŠ, FFUK obor Pedagogika, učitelství pro střední školy a sociální práce. Má 26 let praxe jako středoškolská učitelka a 18 let sesterskou praxi u lůžka. V současné době se věnuje psychosociální práci, pedagogickému poradenství pro střední školy a učiliště.

Blanka Nagyová (zaměstnanec KDHO)

Blanka Nagyová (zaměstnanec KDHO)

edukační sestra

 

Na dětské hematologii ve FN Motol pracuje od roku 1984. Od roku 1992 pracuje na transplantační jednotce.

V roce 2002 ukončila pomaturitní specializační studium. V letech 1998 - 2009 pracovala jako staniční sestra transplantační jednotky.

V současné době pracuje jako edukační sestra.

Je členkou České hematologické společnosti ČLS JEP a Evropské společnosti pro transplantaci kmenových buněk krvetvorby (EBMT).

Petra Keslová (zaměstnanec KDHO)

Petra Keslová (zaměstnanec KDHO)

lékař v ambulanci pro transplantované

 

Na transplantační jednotce pracuje od roku 2000. Má atestaci v oboru Pediatrie II. stupně. Je členem České hematologické společnosti ČLS JEP, Mezioborové pracovní skupiny pro léčbu hypogonadismů a poruch reprodukce, spoluřešitelem národních a mezinárodních studií. Podílí se na publikační aktivitě kliniky. Věnuje se zejména oblasti infekčních komplikací a pozdních následků léčby.

 

 • Buhumír Barník
 • David Barták
 • Petr Baťka
 • Lenka Baťková
 • Markéta Bocková
 • Iveta Bravencová
 • Jana Brendlová
 • Rostislav Buda
 • Blanka Budová
 • Lukáš Caha
 • Michaela Černá
 • Jan Daneš
 • Petra Daňková
 • Malánia Deáková
 • Andrea Dobošová
 • Kateřina Doležalová
 • Vendula Dudová
 • Júlia Dubjelová
 • Andrea Dvořáková
 • Michaela Dvořáková
 • Renata Formánková
 • Vladimír Gazdag
 • Marcela Gottfriedová
 • Aneta Hégerová
 • Ladislav Hirka
 • Renáta Hirková
 • Vlasta Hlaváčová
 • Ivan Hrkel
 • Stanislava Hubáčková
 • Markéta Hubalová
 • Miroslava Hunčíková
 • Vladimír Hübsch
 • Petr Choniawko
 • Jaroslav Jadvižák
 • Daniela Janečková
 • Míla Janičíková
 • Věnčeslava Juřinová
 • Blanka Kamarádová
 • Tereza Keslová
 • Petra Klimakovská
 • Iva Karchutňáková
 • Dana Klose
 • Jaromír Kočík
 • Leona Kočíková
 • Martin Kopec
 • Michaela Kosaková
 • Gabriela Kotásková
 • Karin Kotulová
 • Ondřej Krebich
 • Zbyněk Kryl
 • Jana Krylová
 • Aneta Křečková
 • Hanka Kynkalová
 • Ilona Laušmanová
 • Zuzana Leľová
 • Aleš Lukš
 • Andrea Machalová
 • Staniskava Málková
 • Milan Martínek
 • Milan Michálek
 • Ivana Michálková
 • Pavel Mareš
 • Kateřina Matoušková
 • Jarmila Mikovinyová
 • Tomáš Mikula
 • Ilona Mikulová
 • Pavlína Milerová
 • Juliana Miščíková
 • Petra Mlejnková
 • Pavel Moulis
 • Jiřina Nevyjelová
 • Petra Ohlídalová
 • Andrea Pertlová
 • Jana Přibylová
 • Blanka Revayová
 • Dana Rottová
 • Libuše Řejhová
 • Nela Řezníková
 • Petr Říha
 • Jaroslav Sedlář
 • Hana Sejková
 • Pavla Skleničková
 • Jana Skořepová
 • Ivana Slivkaničová
 • Zlata Smolíková
 • Zdeněk Smrčina
 • Věra Smrčinová
 • Petr Soukup
 • Aneta Soukupová
 • Renata Soukupová
 • Jana Stöcklová
 • Iveta Skřepská
 • Veronika Štamfestová
 • Jana Štindlová
 • Martina Švecová
 • Šárka Švecová
 • Dušan Thun
 • Markéta Thunová
 • Mária Tkáčová
 • Radek Vaňátko
 • Alena Žáčková

 

Čestní členové

Ondřej Zlámal

Ondřej Zlámal

Ondřej Zlámal vystudoval FFUK obor angličtina a čeština. V současnosti se věnuje sportovní žurnalistice. V letech 1994-2007 působil jako středoškolský učitel angličtiny na Gymnáziu Voděradská, v letech 2003-2011 pracoval v SK Slavia Praha, v období 2007-2011 jako tiskový mluvčí.

» Medailonek
Martin Latka

Martin Latka

fotbalový obránce, v současnosti působící v SK Slavia Praha

» Medailonek
Martin Vaniak

Martin Vaniak

bývalý ligový brankář, současný trenér brankářů SK Slavia Praha

» Medailonek

 

Transplantační Jednotka