Archiv článků, uskutečněné akce

Olympiáda Wroclaw - termín 8.6.-10.6.2018

14.02.18

S velkou radostí Vás zveme na XI. ročník Dolnoslezských onkologických her pro děti a mládež, které se již tradičně konají v polské Wroclawi a to 8.-10.6.2017.

Her se účastní děti po transplantaci kostní dřeně nebo onkologické léčbě z Polska, České republiky a Slovenska.

Podmínky účasti: věk 6-18 let, nejdéle 4 roky od ukončení léčby

Program

  • pátek 8.6. - cesta do Wroclawi (odjezd od FN Motol 9:30)
  • sobota 9.6. - sportovní den
  • neděle 10.6. - návrat do ČR v odpoledních hodinách

Oficiální stránky her: www.onkoigrzyska.awf.wroc.pl, zde najdete videa z minulých ročníků.

Akce foto