Archiv článků, uskutečněné akce

Ohlédnutí za letošní Valnou hromadou Donoru

12.12.16

Valná hromada 15. 10. 2016

Valné hromady, konané dne 15. 10. 2016, se zúčastnilo celkem 45 členů spolku DONOR.

Účastníci se sešli na nádvoří Strahovského kláštera v 10 hodin sobotního dopoledne, odkud pomalou procházkou došli ke Štefánikově hvězdárně, kde pro ně zaměstnanci hvězdárny připravili prohlídku s krátkou přednáškou. Po příjemně stráveném dopoledni v prostorách hvězdárny čekalo na všechny účastníky malé občerstvení v restauraci Petřínské terasy, kde proběhla Valná hromada.

Předseda spolku profesor Petr Sedláček informoval členy o akcích a projektech v tomto roce a zároveň o aktivitách připravovaných na rok 2017. Vyzval členy k aktivní spolupráci.

Valná hromada byla zakončena prohlídkou historické památky kostela Svatého Michala v Kinského zahradách, kde jsme se po hromadném focení, které nám již po několikáté zajistila  „naše dvorní fotografka“ Markéta Hubalová, okolo 14 hodiny rozloučili.

Přípravu a průběh Valné hromady spolu s PhDr. Marií Choniawkovou zajistila Mgr. Jiřina Nevyjelová.

Akce foto