Archiv článků, uskutečněné akce

Dolnoslezské onkologické hry - 3.-5.6.2016 Wroclaw, Polsko

10.02.16

S velkou radostí Vás zveme na již IX. ročník Dolnoslezských onkologických her pro děti a mládež,
které se konají 3.-5.6.2016 v polské Wrocławi a kam se sjíždějí týmy mladých sportovců z ČR i SR po transplantaci kostní dřeně a onkologické léčbě.

Podmínky k úcasti: věk dětí 6-18 let, nejdéle 4 roky po ukončení léčby, každé dítě se může této akce zúčastnit pouze 2x, výjimku tvoří pacienti po 2. transplantaci

Disciplíny: běh na 60m, běh na 100m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem, badminton, stolní tenis, plavání, kopaná

Akce foto