Archiv článků, uskutečněné akce

Stipendium Vladimíra Kozy

17.01.16

MUDr. Vladimír Koza (4.7.1954 - 17.6.2012) byl světoznámý hematoonkolog, zakladatel Nadace pro transplantace kostní dřeně, Českého národního registru dárců dřeně a Hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, který jako první v České republice provedl nepříbuzenskou transplantaci kostní dřeně českému pacientovi od dobrovolného českého dárce. Svůj život zasvětil převážně medicíně, sám se intenzivně zajímal o vědu a výzkum a vždy vytvářel a významně podporoval touhu po vzdělání u svých kolegů.

Nadace pro transplantace kostní dřeně vyhlašuje Stipendium Vladimíra Kozy
Stipendium je určeno jako odměna, motivace a příspěvek k dalšímu profesnímu růstu mladého studenta, vědce nebo lékaře za významný zájem, obětavost a přínos v oboru hematologie, onkologie a transplantační medicíny s úzkou návazností na problematiku krvetvorby, imunitního systému a buněčné terapie včetně kmenových buněk.

Stipendium je určeno:

a) talentovanému studentovi, mladému vědci nebo lékaři ve věku do 35 let včetně (k datu podání žádosti o udělení stipendia) zapojenému do výzkumu a rozvoje ve výše uvedených oblastech

b) talentovanému studentovi s vysokým potenciálem do budoucna a se zájmem o uvedenou problematiku, který je pro svůj těžký osud znevýhodněn oproti ostatním studentům (např. pro obtížnou sociální situaci, zdravotní handicap) a u kterého by finanční pomoc podpořila jeho další profesní rozvoj

c) vědecko – výzkumnému týmu sdružujícímu osoby odpovídající výše uvedeným kriteriím

Výše stipendia: 100 000 Kč

Žádosti o udělení Stipendia: nominace jsou přijímány do 15.3.2016. Nominujícími jsou děkané či proděkané fakult, vedoucí pracovníci institucí a pracovišť s náplní odpovídající profilu Stipendia podle definice výše. Žádosti je možné zasílat na přiloženém formuláři na email: nadace@kostnidren.cz nebo na adresu Nadace: Na Roudné 123/212, 301 00 Plzeň, Tel/Fax: 377 521 753.

Vyhlášení a předání Stipendia: ocenění se udílí jedenkrát ročně jednomu uchazeči, kterého vybere Správní rada Nadace pro transplantace kostní dřeně společně s dcerami MUDr. Vladimíra Kozy na základě došlých nominací. Stipendium může být rozděleno adekvátně podílově v případě ocenění týmové spolupráce.

Stipendium bude slavnostně vyhlášeno a předáno v rámci Výročního večera Nadace pro transplantace kostní dřeně v Obecním domě v Praze dne 22.4.2016 od 19:30 hod.


Příloha - žádost o stipendium (docx)

Více informací - viz příloha ve formátu pdf.

Akce foto