Archiv článků, uskutečněné akce

Zpráva o letošní Výroční Valné hromadě – Donor z.s.

15.09.15

Letošní volební Valná hromada našeho spolku DONOR proběhla již první zářiovou sobotu, tj. 5.9.2015 v Praze. Místem konání byla Mlýnská kavárna na Kampě. Všichni přítomní byli seznámeni s činností Donoru za minulé období, s plánem akcí a dalších aktivit pro následující rok. Zároveň jsme si vyslechli z úst našeho staro-nového předsedy prof. MUDr. Petra Sedláčka, Csc. zprávu o hospodaření. Došlo i na krátké poděkování, navíc byly představeny nové projekty.

K nahlédnutí byla rovněž Výroční zpráva za rok 2014, která byla zhotovena Blankou Budovou. Nejdůležitějším bodem našeho jednání byla volba aklamací nového Výkonného výboru – Rady Donoru z.s. pro následující tříleté období. Všichni přítomní, na místě bylo 27 členů Donoru, hlasovali pro návrh,  předložený právě končícím výborem. Nikdo nehlasoval proti, nikdo se také nezdržel. Více informací, tj. kompletní zápis z Valné hromady Donor z.s. za rok 2015 si můžete přečíst na jiném místě webových stránek našeho spolku Donor.

 

NOVĚ ZVOLENÝ VÝKONNÝ VÝBOR – RADA DONOR z.s. (2015 – 2018)

 

Předseda spolku:

 • prof. MUDr. Petr Sedláček Csc.

Zástupce předsedy spolku:

 • PhDr. Marie Choniawková - koordinátor projektů
 • MUDr. Petra Keslová
 • Pavel Moulis  - manažer sportovních projektů

Všichni výše uvedení jsou zároveň statutárními zástupci Donor z.s.

 

Členové výkonného výboru:

 • Mgr. Jiřina Nevyjelová
 • Jaroslav Jadvižák
 • Renata Hirková

 

Revizní komise:    

 • Blanka Nagyová - předseda
 • Hana Kynkalová
 • MUDr. Mgr. Petr Říha

 

Hospodaření, účetnictví:

 • Ing.  Pavel Odehnal

 

Administrativní práce:

 • Renata Hirková
 • Aneta Soukupová

 

Webmaster:

 • Aleš Lukš

 

Propagace:

 • Blanka Budová
 • Lukáš Caha
 • Markéta Hubalová
 • Radek Vaňátko
 • Hana Sejková.

 

Dovětek: všicni účastníci včetně dětí a rodičů měli zároveň možnost navštívit Národní Divadlo, Kampu a přilehlou část Malé Strany včetně nádherné barokní Vrtbovské zahrady. Malé pohoštění bylo zajištěné v Mlýnské kavárně na Kampě. Na tomto místě se patří poděkovat za přípravu a organizaci letošní Valné hromady Renatě Hirkové! Už teď se všichni můžeme těšit na příští pokračování.

P.M.

Akce foto