Archiv článků, uskutečněné akce

Pozvánka na valnou hromadu z.s. Donor

22.05.15

zveme Vás i vaše rodiny na setkání Valné hromady Donoru, z.s. dne 5.září 2015 (sobota)

Program:

Sraz : FN Motol v 10:15 hod před vchodem do metra A, nebo před ND v 10:45

  1. Prohlídka historické budovy Národního divadla  od 11 hodin (zaplacená prohlídka)
  2. Procházkou přes most na Kampu do Mlýnské kavárny 12.30  - 14.00
    - zhodnocení práce za rok 2014
    - seznámení s novými projekty
    - volba předsednictva

(pro všechny účastníky zajištěno malé pohoštění)

  1.  Kampou přes Karlův most do Vrtbovských zahrad ( zaplacená prohlídka)

Ukončení cca v 15.30 na Malostranské stanici metra A ev. + (sv.Mikuláš,Karlův most,senát)

Prosíme o potvrzení účasti na Valné hromadě v přiložené přihlášce do 10.8.2015 - odeslat Renatě Hirkové r.hirkova@seznam.cz

Děkujeme.

 

Přihláška účasti

Akce foto