Archiv článků, uskutečněné akce

Dolnoslezské onkologické hry - 12.-14.06. 2015 Wroclaw, Polsko

08.12.14

Podmínky k úcasti: věk dětí 6-18 let, nejdéle 4 roky po ukončení léčby, každé dítě se může této akce zúčastnit pouze 2x, výjimku tvoří pacienti po 2. transplantaci

Účastnický poplatek: z celkové částky 4900.- platí každý účastník částku 1000.-Kč na účet Donoru. Zbývající částku hradí Donor

12.6. - odjezd v 10 hod. od nemocnice Motol
zajišteno zdarma malé obcerstevní v autobuse

13.6. - sportovní atletický den cca od 10 hod. do 17 hod.
(oběd včetně pití zajistí pořadatel akce)
ubytování v hotelu Mercure Wroclaw
společná večeře v hotelu
večerní program

14.6. - snídane od 8:00-8:30 hod., v 9:00 hod. odjezd do ČR

 

Leták - pdf

Program - pdf


Přihláška - doc

Přihláška (rodiče, personál) - doc

Informace k odjezdu

Akce foto