Archiv článků, uskutečněné akce

LOUTKY V NEMOCNICI

16.05.12

 

"POMÁHAME DĚTEM, ABY SE ZASE SMÁLY"


  » fotogalerie

 

„Loutky dokážou u nemocných dětí často víc než pilulky – vyčarovat úsměv,

zahnat smutek po domově, pomáhají na chvíli zapomenout na bolest a trápení.“

 

Občanské sdružení LOUTKY V NEMOCNICI se věnuje práci na poli dramaterapie a rozvíjí

spektrum aktivit v oblasti psychosociální péče. Usiluje o ulehčení pobytu dětí v nemocnicích.

Prostřednictvím divadelních představení, her a písniček pomáhá dětem v procesu uzdravování.

 

Naším cílem je:

. Bezprostřední komunikace s dětmi prostřednictvím loutky a jejich odpoutání od prožívané reality nemoci.

. Hledání nových cest jak pomoci hospitalizovaným dětem v procesu uzdravování .

. Rozvoj spolupráce s ošetřujícími lékaři a rodiči, posílení terapeutického významu realizovaných návštěv a programům.

 

Jak to děláme?

. Naše práce je založena na bezprostřední komunikaci s dětmi prostřednictvím loutky a odpoutání dětského pacienta od prožívané reality nemoci.

. Loutka se stává médiem, přes které se dá komunikovat i nonverbálně, vytváří prostor pro hru, odbourává bariéry studu a strachu, přináší smích a uvolnění.

. Spolupracujeme s ošetřujícími lékaři, zdravotnickým personálem i rodiči, čímž se projekt stává formou arteterapie s diferencovaným přístupem k různě nemocným dětem.

. Sledujeme trendy v oblasti dramaterapie a psychosociální péče a snažíme se je reflektovat při realizaci našich návštěv i přípravě nových projektů.

. Přinášíme za dětmi do nemocnice spoustu loutek – malých i velkých, přinášíme pohádky a písničky, přinášíme možnost si hrát a povídat.

 

Jevištěm se často stává i nemocniční postýlka.

 

Není to jen obyčejné představení. Hrajeme s dětmi a pro děti. Otevíráme prostror důvěry a pochopení – děti se zapojují do hry: napovídají, pomáhají, vymýšlejí příběhy, hrají s loutkami a často se svěří i se svým trápením.

 

Na hemato-onkologické oddělení – transplantační jednotku v Motole chodíme pravidelně každý týden v pondělí po celý rok.

 

„Často se nás lidi ptají, jestli to není smutná práce s nemocnými dětmi. Je to zvláštní, ale když se podaří rozveselit nemocné dítě, vznáší se v pokoji taková zvláštní radost a řekla bych požehnání, které padá na všechny, kteří tam zrovna jsou. Jsme za tyhle zázračné chvíle opravdu vděčni.

Děkujeme vám všem, kteří nás v našem úsilí podporujete.“ Marka Míková

 

JAK NÁM MÚŽETE POMOCI?

 

Zřízením trvalého příkazu na libovolnou částku ve prospěch bankovního účtu o.s. Loutky v nemocnici či zasláním finančního daru na bankovní účet o.s. Loutky v nemocnici

číslo sbírkového transparentního účtu vedeného u Reiffaisenbank je 37373767/5500.

Můžeme vám zaslat potvrzení o příjmu částky nebo darovací smlouvu.

 

Můžete nám pomoci i

Posláním roční DMS ve tvaru DMS ROK LOUTKY na číslo 87777

DMS Roční podpora činí 12 x 30 Kč. Loutky v nemocnici obdrží 27 Kč z každé DMS.

Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

 

Jakou částkou nám můžete pomoci?

3300.- Kč - to je jeden náš den v nemocnici

Většinou za den navštívíme 2-3 oddělení, odehrajeme v jednotlivých hernách pohádky a spíváme s dětmi desítky písniček. Pak chodíme po pokojích za dětmi upoutanými na lůžko. Každému, jehož stav to dovolí, pak hrajeme nějaké loutkové divadýlko a společně si zpíváme a povídáme.

16 500.- Kč - To je jeden měsíc naší pomoci na hemato-onkologickém oddělení – transplantační jednotkce v Motole

128 200.- Kč – to je částka, kterou ještě potřebujeme abychom na hemato-onkologickém oddělení – transplantační jednotce v Motole mohli pomáhat celý rok pravidelně.

Pomůžete?

 

Akce foto