Archiv článků, uskutečněné akce

Německá škola v Praze podporuje Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol

26.03.12

Německá škola v Praze podporuje Kliniku dětské hematologie a onkologie FN MotolNěmecká škola v Praze v Jinonicích pravidelně finančně podporuje děti z Kliniky dětské hematologie a onkologieFN Motol. Vždy před Vánocemi pořádá školní vánoční bazar. Výtěžek z prodeje výrobků a z tomboly je pak použitna aktivity dětí po transplantaci kostní dřeně v době rekonvalescence.

Děti Německé školy v Praze si uvědomují určitý handicap dětí nemocných leukémií a jsou pyšné, že pro ně mohouněco udělat. Přípravě vánočního bazaru věnují spoustu úsilí. Snaží se, aby byl vánoční trh a jeho atmosféra conejatraktivnější a nalákala spoustu hostů a sponzorů. Sponzoři, partneři školy, rodiče a firmy z okolí školy věnujído tomboly mnoho darů.

Německá škola v Praze přispěje výtěžkem z loňského vánočního bazaru částkou 60 000 Kč na sportovní akce ve Wroclawi.

Slavnostní předání šeku se uskutečnilo na Německé škole v Praze v Jinonicích dne 2. února 2012. Šek převzalyv rámci dne otevřených dveří školy paní MUDr. Petra Keslová, zástupkyněKliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol a paní Věnka Juřinová,která na klinice pracuje jako učitelka.

Marie Grygerová
PR/Marketing

Fotogalerie

Více informací - viz příloha ve formátu pdf.

Akce foto