Archiv článků, uskutečněné akce

Rekondiční pobyt pro děti po transplantaci kostní dřeně na KDHO FN Motol Praha

30.08.11

Rekreační objekt Caravan Camp Válek, Chrustenice u Berouna

11.-16. června 2012

 

Pobyt je určen pro:

  • Děti ve věku od 2 let v doprovodu 1 z rodičů
  • Děti časně po léčbě (nejdéle 4 roky od skončení léčby, v případě většího zájmu rozhodne o zařazení do turnusu ošetřující lékař)
  • Děti, které vyžadují asistenční službu
  • Děti ke zlepšení fyzické a psychické kondice
  • Vzhledem k věku dětí i k intervalu od ukončení léčby je možná účast maximálně 25 dětí, dále 16 členů doprovodu z řad rodičů a dalších 5 členů zdravotnického a pedagogického doprovodu.
  • Děti dle věku a na základě doporučení lékaře může doprovázet 1 osoba (plnoletá, zodpovídající za dítě)
  • Po domluvě lze zařadit do turnusu i sourozence léčeného dítěte (ve věku do 15 let)
  • Lze zařadit i děti s delší dobou od léčby, které se nemohou ze zdravotních důvodů zúčastnit jiných klinikou poskytovaných táborů a vyžadující péči rodiče

Poplatek za rekondiční pobyt, uvedený v příloze, prosím uhraďte na účet Donor, o.s., číslo: 204035627/0600 u GE Money Bank, variabilní symbol: datum narození dítěte

Přihláška ve formátu doc

Více informací - viz příloha ve formátu pdf.

Akce foto