Aktuality

Olympiáda Wroclaw - termín 6.6.-9.6.2019

S velkou radostí Vás zveme na XII. ročník Dolnoslezských onkologických her pro děti a mládež, které se již tradičně konají v polské Wroclawi a to 6.-9.6.2019.

Her se účastní děti po transplantaci kostní dřeně nebo onkologické léčbě z Polska, České republiky a Slovenska.

Podmínky účasti: věk 6-18 let, nejdéle 4 roky od ukončení léčby

Program

  • čvrtek 6.6. - cesta do Wroclawi (odjezd od FN Motol 18.00)
  • pátek 7.6. - návštěva města
  • sobota 8.6. - sportovní den
  • neděle 9.6. - návrat do ČR v odpoledních hodinách

Rámcový program ke stažení

Oficiální stránky her: www.onkoigrzyska.awf.wroc.pl

Akce foto